გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   უცხოური საწარმოს ფილიალი „შპს ნანოტეხსტროის ფილიალი საქართველოში“ (ს/ნ: 406186023)


24.01.2020
   
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: სსიპ „ქალაქ თბილისის გიორგი მიქელაძის სახელობის თოჯინების სახელმწიფო თეატრი“;
ტენდერის ნომერი: NAT160001346;
შესყიდვის ობიექტი: 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები;
მიმწოდებელი: უცხოური საწარმოს ფილიალი „შპს ნანოტეხსტროის ფილიალი საქართველოში“ (ს/ნ: 406186023); ;
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება;
განკარგულება