გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „ჯეო სერვისი“ (ს/ნ: 441555210)


28.06.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: სსიპ „საერთო სასამართლოების დეპარტამენტი“; 
ტენდერის ნომერი: NAT180016637
შესყიდვის ობიექტი: 45200000 – მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები. მიმწოდებელი; 
მიმწოდებელი: შპს „ჯეო სერვისი“ (ს/ნ: 441555210); ; 
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება; 
განკარგულება