გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „სუპერ ჯგუფი ლდბჯ“ (ს/კ: 443858096)


08.09.2017
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობა; 
ტენდერის ნომერი: SPA160022534
შესყიდვის ობიექტი: 45200000 – მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები; 
მიმწოდებელი: შპს „სუპერ ჯგუფი ლდბჯ“ (ს/კ: 443858096); 
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება