გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   ი.მ. რამაზ შავაძე (პირადი №61009032901)


12.09.2017
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: სსიპ „ქალაქ ბათუმის №8 საჯარო სკოლა“; 
ტენდერის ნომერი: SPA170009801
შესყიდვის ობიექტი: 45400000 – შენობის დასრულების სამუშაოები; 
პრეტენდენტი: ი.მ. რამაზ შავაძე (პირადი №61009032901); 
გაფრთხილების საფუძველი: უარი სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების დადებაზე. 
განკარგულება