თეთრი სია   შპს „ნეოტექი“ (ს/კ: 206201698)


20.03.2020
   
 
სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2020 წლის 20 თებერვლის № 665 განკარგულება  შპს „ნეოტექის“ (ს/კ: 206201698) თეთრ სიაში რეგისტრაციის ვადის გაგრძელების შესახებ“.

ინფორმაცია მიმწოდებლის შესახებ


სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2019 წლის 1 მარტის № 1168 განკარგულება  შპს „ნეოტექის“ (ს/კ: 206201698) თეთრ სიაში რეგისტრაციის ვადის გაგრძელების შესახებ“.

ინფორმაცია მიმწოდებლის შესახებ


სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2018 წლის 16 მარტის № 823 განკარგულება  შპს „ნეოტექის“ (ს/კ: 206201698) თეთრ სიაში რეგისტრაციის ვადის გაგრძელების შესახებ“.

ინფორმაცია მიმწოდებლის შესახებ


სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 15 მარტის № 838 განკარგულება  შპს „ნეოტექის“ (ს/კ: 206201698) თეთრ სიაში დარეგისტრირების შესახებ“.

ინფორმაცია მიმწოდებლის შესახებ