თეთრი სია   შპს „New Road“ (ს/კ: 441993112)


21.01.2020
  
 
​სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2020 წლის 15 იანვრის № 148 განკარგულება შპს „New Road“-ის (ს/კ: 441993112) თეთრ სიაში რეგისტრაციის ვადის გაგრძელების შესახებ“.

ინფორმაცია მიმწოდებლის შესახებ

​სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2019 წლის 16 იანვრის № 283 განკარგულება შპს „New Road“-ის (ს/კ: 441993112) თეთრ სიაში რეგისტრაციის ვადის გაგრძელების შესახებ“.

ინფორმაცია მიმწოდებლის შესახებ

​სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 27 დეკემბრის № 3662 განკარგულება შპს „New Road“-ის (ს/კ: 441993112) თეთრ სიაში რეგისტრაციის ვადის გაგრძელების შესახებ“.

ინფორმაცია მიმწოდებლის შესახებ


სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 16 იანვრის № 187 განკარგულება  შპს „New Road“-ის (ს/კ: 441993112) თეთრ სიაში დარეგისტრირების შესახებ“.

ინფორმაცია მიმწოდებლის შესახებ