დავების საბჭო  საბჭოს საქმიანობის შესახებ ინფორმაცია