სიხლეები   მდგრადი საჯარო შესყიდვების განხორციელების შესახებ ტრენინგი გაიმართა
29.06.2022
  
 

 

 

 

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის ორგანიზებით, საქართველოში მდგრადი საჯარო შესყიდვების განხორციელების შესახებ კერძო სექტორის წარმომადგენლებისთვის ტრენინგი გაიმართა. შეხვედრა გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის დირექტორმა, თამარ ალადაშვილმა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილემ, კახა დემეტრაშვილმა მისასალმებელი სიტყვით გახსნეს.

 

საჯარო შესყიდვის განხორციელებისას, მდგრადი საჯარო შესყიდვები გარემოსდაცვითი, სოციალური და ეკონომიკური საკითხების გათვალისწინებას გულისხმობს. მდგრადი საჯარო შესყიდვების მიდგომა ყურადღებას ამახვილებს ისეთ საკითხებზე, როგორებიცაა „მწვანე“, ენერგოეფექტური საჯარო შესყიდვები, სოციალური და შრომითი უფლებები, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ინტერესები.

 

ტრენინგის ფარგლებში, ბიზნესსექტორის წარმომადგენლები მდგრადი საჯარო შესყიდვების არსს და მის სარგებელს, დასანერგად გადადგმულ ნაბიჯებს, ამ მიმართულებით მომზადებული სამართლებრივი დებულებების პროექტებს და საუკეთესო ევროპული პრაქტიკის მაგალითებს გაეცნენ.

 

აღნიშნული ტრენინგი ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული EU4Environment პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება, სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოსა და გაეროს გარემოსდაცვითი პროგრამასთან (UNEP) მჭიდრო თანამშრომლობით. აღსანიშნავია, რომ პროგრამის ფარგლებში მიმდინარე პროექტი მიზნად ისახავს საქართველოში მდგრადი საჯარო შესყიდვების მიდგომებისა და დებულებების დანერგვის ხელშეწყობას.