კონსოლიდირებული ტენდერები  მიმდინარე კონსოლიდირებული ტენდერები