სასწავლო ცენტრი  ტრენერები
 • ხვიჩა ბზიავა - მონიტორინგის დეპარტამენტის ტენდერების მონიტორინგის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი  ელ.ფოსტა: khbziava@spa.ge
 • გიორგი გოგიბერიძე -  მონიტორინგის დეპარტამენტის ტენდერების მონიტორინგის სამმართველოს უფროსი  ელ.ფოსტა: ggogiberidze@spa.ge
 • თამარ გორდელაძე - იურიდიული დეპარტამენტის სამართალწარმოების სამმართველოს უფროსი          ელ.ფოსტა: tgordeladze@spa.ge
 • კოტე გუგეშაშვილი - მონიტორინგის დეპარტამენტის დირექტორი                                                                                              ელ.ფოსტა: kgugeshashvili@spa.ge
 • მაია კუხალეიშვილი - ტენდერების მონიტორინგის დეპარტამენტის გამარტივებული ხელშეკრულებების, კონკურსებისა და სახელმწიფო შესყიდვების გეგმების მონიტორინგის სამმართველოს უფროსი                          ელ.ფოსტა: mkukhaleishvili@spa.ge
 • გიორგი ლაცაბიძე - იურიდიული დეპარტამენტის დირექტორი     ელ.ფოსტა: glatsabidze@spa.ge
 • ალექსანდრე ჩხიკვიშვილი  -  ანალიტიკური ჯგუფის ექსპერტ-ანალიტიკოსი                                                                                        ელ.ფოსტა: achkhikvishvili@spa.ge
 • ანა ჭანია - ანალიტიკური სამსახურის უფროსი                         ელ.ფოსტა: achania@spa.ge
 • ია შავერდოვი - დავების განხილვის საბჭოს აპარატის (სამმართველოს) უფროსი                                                             ელ.ფოსტა: ishaverdovi@spa.ge
 • ირაკლი გოლეთიანი - გამარტივებული შესყიდვის შეთანხმების სამსახურის უფროსი                                           ელ.ფოსტა: igoletiani@spa.ge
 • გიორგი მეშვილდიშვილი - იურიდიული დეპარტამენტის  სამართალწარმოების სამმართველოს სპეციალისტი; ელ.ფოსტა: gmeshvildishvili@spa.ge
 • ნინო კვაჭაძე იურიდიული დეპარტამენტის სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი; ელ.ფოსტა: nkvachadze@spa.ge
 • შოთა ჭკუასელი იურიდიული დეპარტამენტის სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი; ელ.ფოსტა: shtchkuaseli@spa.ge
 • მარიამ ბარბაქაძე იურიდიული დეპარტამენტის დავების განხილვის საბჭოს აპარატის (სამმართველოს) მთავარი სპეციალისტი; ელ.ფოსტა: mbarbakadze@spa.ge
 • დავით ჯაიანი - ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტის უფროსი; ელ.ფოსტა: djaiani@spa.ge
 • ნიკოლოზ ქოჩიაშვილი - ცენტრალიზებული შესყიდვების დეპარტამენტის წამყვანი ექსპერტ-კონსულტანტი  ელ.ფოსტა: nkochiashvili@spa.ge
 • გიორგი არსენაშვილი - ცენტრალიზებული შესყიდვების დეპარტამენტის ექსპერტ-კონსულტანტი                   ელ.ფოსტა: garsenashvili@spa.ge